Vildgåsen

Mjuka kompetenser i hårda situationer

Välkommen!

Vildgåsen kan människan, känslor, tankar, relationer och det mjuka när situationer blir svåra, konfliktfyllda, riskabla, hotfulla, våldsamma och hårda.

Vildgåsen hjälper dig med:

  • att utbilda, utveckla och handleda chefer, ledare och ledningsgrupper
  • att utbilda, utveckla och handleda medarbetare och arbetsgrupper 
  • att förebygga och hantera konflikter
  • att förebygga och hantera risker och kriser
  • att förebygga och hantera hot och våld

Vildgåsen använder inte färdiga schablonlösningar, utan tar avstamp i ditt problem jämte dina önskemål och matchar detta mot forskningsläget och tillgängliga resurser. 

Vildgåsen hanterar individ-, grupp- och systemnivå med utgångspunkt i biologi, psykologi och sociologi i relation till teknik, ekonomi och juridik. Vildgåsen hanterar balansgången mellan struktur och kultur. 

Vildgåsen behärskar människan, känslor, tankar och relationer med stöd av bl.a. evolutionspsykologi, neuropsykologi, psykodynamisk psykologi, kognitiv psykologi, inlärningspsykologi och socialpsykologi.